Login Form

Prin achiziţia şi utilizarea aplicaţiilor oferite de C&M Solutions SRL, dumneavoastră aţi stabilit premisele unei activităţi coerente, în spiritul legislaţiei în vigoare şi în respect faţă de contribuabilii, partenerii şi clienţii dumneavoastră.

Pentru ca această colaborare să se transforme într-un parteneriat strategic, de lungă durată, cu beneficii palpabile pentru organizaţia dumneavoatră, C&M Solutions vă oferă un pachet de servicii complex de suport şi mentenanţa post implementare:
 • Actualizarea online a pachetelor informatice cu modificările legislative
 • Suport în analiza, planificarea şi executarea modificărilor la cerere
 • Actualizarea documentaţiei pentru administrarea şi exploatarea aplicaţiilor
 • Operaţii de intreţinere, optimizare, validare şi corectare a bazelor de date
 • Sesiuni de instruiri periodice pentru facilităţile nou apărute în aplicaţii sau pentru utilizatorii mai puţin familiarizaţi cu aplicaţiile
 • Consultanţa pentru optimizarea serverelor fizice utilizate de aplicaţiile oferite de C&M Solutions
 • Consultanţa asupra problemelor specifice de bussiness care pot sa apară, cu soluţii complexe pentru optimizarea activităţilor dumneavoastră şi a interacţiunilor cu terţe persoane


C&M Solutions oferă clienţilor săi un sistem de Asistenta Clienti, axat pe 4 componente :
 • Telefonic, minim 8 ore/zi
 • La sediul beneficiarului, asistenţa efectuată de personalul tehnic al C&M Solutions, localizat atât la nivelul beneficiarului, cât şi în sediul central al C&M Solutions – minim 8 ore/zi
 • Suport online, prin soluţia CMSuport – disponibil la adresa ww.cm-solutions.ro/CMSuport 24ore/24, 7zile/7
 • Electronic, via email, mail, instant messaging - 24ore/24, 7zile/7